Τι απορρυπαντικό χρησιμοποιείτε στη μηχανή δαπέδου σας;
13 Οκτωβρίου, 2021

Μπεκ υψηλής πίεσης στα πλυστικά μηχανήματα

Το μπεκ υψηλής πίεσης είναι πολύ σημαντικό τμήμα του πλυστικού υψηλής πίεσης. Το κάθε μηχάνημα διαθέτει το δικό του μπεκ σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του. Σε περίπτωση που δεν τοποθετηθεί το κατάλληλο μπεκ υπάρχει σοβαρή πιθανότητα είτε να μειωθεί η πίεση λειτουργίας του μηχανήματος είτε να προκληθεί σταδιακά σοβαρή βλάβη στο μηχάνημα.