Έλεγχος μηχανής δαπέδου Nilfisk
4 Μαΐου, 2023
Πλυστικό κρύου νερού με τριφασικό κινητήρα
31 Ιουλίου, 2021

Επισκευή μηχανής δαπέδου Karcher

Ενέργειες
Αποκατάσταση διαρροών νερού
Καθαρισμός δοχείου ακάθαρτου νερού
Καθαρισμός συστήματος squeegee
Έλεγχος καλής λειτουργίας

Το μηχάνημα που επισκευάστηκε χρησιμοποιείται σε συνεργείο φορτηγών στη Θεσσαλονίκη.