Επισκευή επαγγελματικού σαρώθρου Karcher
15 Ιουλίου, 2020
Καθαρισμός καυστήρα πλυστικού Karcher
2 Σεπτεμβρίου, 2022

Πιστόλι υψηλής πίεσης με ταχυσύνδεσμο

Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.

Με το πιστόλι υψηλής πίεσης με ταχυσύνδεσμο, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης μιας κάνης με μπεκ και ενός μπεκ αφρού. Πιο αναλυτικά, εάν υπάρχει ανάγκη πλυσίματος με υψηλή πίεση, τότε εφαρμόζεται η κάνη με το μπεκ στο πιστόλι. Για καθαρισμό με αφρό, ξεκουμπώνεται η κάνη με το μπεκ και κουμπώνεται το μπεκ αφρού στο πιστόλι. Να σημειωθεί ότι η κάνη με το μπεκ στο βίντεο είναι ενδεικτική. Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής της κάνης ανάλογα με το επιθυμητό μήκος της (είτε πιο κοντό, είτε πιο μακρύ).