Επισκευή επαγγελματικού σαρώθρου Karcher
15 Ιουλίου, 2020
Επισκευή πλυστικού κρύου νερού Comet
22 Ιουλίου, 2020
Ζητήστε Προσφορά

Πιστόλι υψηλής πίεσης με ταχυσύνδεσμο


Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.

Με το πιστόλι υψηλής πίεσης με ταχυσύνδεσμο, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης μιας κάνης με μπεκ και ενός μπεκ αφρού. Πιο αναλυτικά, εάν υπάρχει ανάγκη πλυσίματος με υψηλή πίεση, τότε εφαρμόζεται η κάνη με το μπεκ στο πιστόλι. Για καθαρισμό με αφρό, ξεκουμπώνεται η κάνη με το μπεκ και κουμπώνεται το μπεκ αφρού στο πιστόλι. Να σημειωθεί ότι η κάνη με το μπεκ στο βίντεο είναι ενδεικτική. Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής της κάνης ανάλογα με το επιθυμητό μήκος της (είτε πιο κοντό, είτε πιο μακρύ).


by Bliss Drive Review